Wat als we niets doen aan het klimaat?

door | juni 29, 2019

Gedachteoefening. Wat zou er gebeuren als we helemaal niets aan de klimaatverandering doen? We blijven gewoon onbeheerst maken en vreten, we blijven gewoon consumeren, we blijven gewoon gif spuiten in de landbouw. Alles voor de neoliberale economie – geld en handel zijn het belangrijkst en zetten daarvoor alles in. Op zijn best zien we nog de verandering gebeuren, maar we doen er echt niets aan.

Wat zou er dan gebeuren?

Je kan een probleem niet oplossen met de middelen die het probleem hebben veroorzaakt. Input is output, dus ik verwacht dat de klimaatverandering doorzet in het volgende scenario.

Scenario

 1. De temperaturen zullen verder stijgen. Hogedrukgebieden boven Scandinavië zullen droge en hete landlucht vanuit Rusland naar West-Europa sturen – hogedruk draait immers met de wijzers van de klok mee dus die hete lucht zal deze kant op komen. Of we hebben meer hogedruk boven Centraal-Europa, die hete Saharalucht naar het noorden blaast. Veel meer zon. Het land zal meer uitdrogen. Landbouw wordt bedreigd. Voedsel zal duurder worden.
 2. Door opwarming ontstaan er meer lagedrukgebieden boven de pool – die warmt ook op. De ijsmassa op de pool zal verder afsmelten. Lagedrukgebieden draaien tegen de wijzers van de klok in, dus de warme/hete luchtmassa boven Europa zal meer naar het noorden en naar de pool worden geblazen. Het ijs zal daar nog verder afsmelten. Minder ijs betekent minder weerkaatsing van zonlicht, en daarmee zal de opwarming zich nog verder versnellen. IJs zal nog sneller afsmelten en afkalven. Smeltwater komt in zee.
 3. Zeespiegel zal verder stijgen. Zolang er nog afsmelt aan de polen is, zolang er nog ijs is, blijft de temperatuurstijging daar nog beperkt. Afsmelt kost namelijk energie en de extra warmte wordt daarvoor gebruikt. Als al het ijs echter is afgesmolten, zet de temperatuurstijging sterk door. Er is dan geen ijs meer – dat smeltwater zit in zee – en de warmte moet ergens heen. Het zeewater gaat die extra warmte opnemen. Dat zeewater zet daardoor uit. Het zeewaterpeil zal verder stijgen en dat zien wij aan onze kusten.
 4. Als het zeewater genoeg stijgt zal het verval in de rivieren omkeren. Lees hier meer. Zeewater zal de rivieren binnendringen en botsen tegen het smeltwater uit de bergen. Dat water zoekt een uitweg en zal het achterland overstromen. Duitsland. Limburg. Het water komt vanaf de andere kant. Niet vanaf zee. Vanaf het achterland.
 5. Vermindering landbouw door hitte. Vermindering landbouwgrond door overstromingen. Voedselprijzen gaan door het dak.
 6. Er komt een vluchtelingenstroom op gang. Mensen in overstroomde gebieden vluchten naar hoger gelegen delen. Er zullen ook wel mensen verdrinken. Kustgebieden worden bedreigd door het wassende water. Nederland ligt immers voor meer dan de helft onder NAP. Die vluchtelingenstromen zijn groot en niet beperkt tot de landsgrenzen. Het buitenland ziet ons niet graag komen. Die hebben inmiddels hun eigen klimaatsores.
 7. Er ontstaat honger. Er is immers minder landbouw en minder landbouwgrond. Ook de verminderde biodiversiteit -minder bijen door gespoten gifstoffen -draagt daaraan bij.
 8. Het ecosysteem stort in. Infrastructuur valt uit elkaar. Economie stort in. Mensen worden teruggeworpen op zichzelf. Door gebrek aan zoet water ontstaan spanningen. Oorlogen, dan wel grote kans op oorlogen. Al was het alleen maar om de aandacht van binnenlandse problemen af te leiden. Internationale samenwerkingsverbanden en -organisaties komen meer onder druk van nationale belangen te staan.
 9. Inflatie en geldontwaarding door instorting van de economie. Terugkeer van ruilhandel?
 10. Vergeten ziektes komen terug. Massasterfte, ook door honger en armoe.
 11. Opstanden en revoluties dreigen. Net als in elke vorige eeuw.
 12. Afname wereldbevolking. Later herijking van normen en waarden. Schuldvragen.. hoe heeft dit zo kunnen komen?
 13. Back to basics?

En dat zal er volgens mij gebeuren als we niets doen aan de klimaatverandering. Dat gebeurt nog in deze eeuw. Deze klimaatverandering is ontstaan door uitstoot van broeikasgassen. Deze uitstoot is het gevolg van een neoliberaal marktdenken waarin geen grenzen zijn gesteld aan handel en economie, waarin de industrie geen grenzen is opgelegd, en waarin de burger louter wordt gezien als consument die vooral moet kopen en vreten. Dit kan niet zo doorgaan.

We staan aan de vooravond van enorme maatschappelijke veranderingen. Handhaven en voortzetten van het neoliberaal marktdenken zal leiden tot het bovenstaande scenario. We moeten af van deze ideologie. Als wij dat niet vrijwillig doen, zal de natuur ons daartoe dwingen.

Linksom of rechtsom zien we hier het einde van de neoliberale maak- en vreetmaatschappij.

 

Wees aardig voor jezelf en een ander en deel dit!