Tag archieven: verval

Een nieuwe Wet van Godwin

“As an on-line discussion grows longer, the probability of a comparison involving Nazis or Hitler approaches 1.” “Naarmate online-discussies langer worden, nadert de waarschijnlijkheid van een vergelijking met de nazi’s of Hitler tot 1.” (wet van Godwin) In het voorjaar van 2018 besloot ik Facebook af te bouwen met als doelstelling dat account uiteindelijk te… Lees meer »

De Nederlandse Watergate

En ja hoor, opnieuw een bewijs dat de Nederlandse democratie in verval is, democratische waarden worden verlaten, en macht, machtsposities, behoud van machtsposities,  partijbelang en eigenpijperij belangrijker wordt gevonden. Het parlement heeft andermaal laten zien dat het een tandeloos monster is, en de regering een wolf in schaapskleren. Ze kunnen alles maken, want de coalitie… Lees meer »

Dalend onderwijs wordt een lawine van ellende

Vorige week schuifelde dit bericht in de media rond. Het niveau van het onderwijs glijdt af, en het zou al 20 jaar afglijden, aldus  de onderwijsinspectie. “Dat is uniek en reden tot zorg.” Ik gebruik bewust het woord schuifelde omdat dit bericht niet de aandacht kreeg die het verdient. Het onderwijs staat namelijk aan de… Lees meer »