Een nieuwe Wet van Godwin

“As an on-line discussion grows longer, the probability of a comparison involving Nazis or Hitler approaches 1.” “Naarmate online-discussies langer worden, nadert de waarschijnlijkheid van een vergelijking met de nazi’s of Hitler tot 1.” (wet van Godwin) In het voorjaar van 2018 besloot ik Facebook af te bouwen met als doelstelling dat account uiteindelijk te… Read More »

Die sekswet: wie wordt er hier nu genaaid?

In navolging van Zweden werkt Spanje nu ook aan zo’n krankzinnige en zinloze sekswet. Die wet is een aanscherping van bestaande wetten om verkrachting beter strafbaar te stellen. Was voorheen geweld en intimidatie een rechtsgrond voor vervolging, nu komt daar ook het ontbreken van expliciete toestemming voor seks bij. Daar is echt over nagedacht mensen!… Read More »

Hittegolven, hoe zat het ook alweer?

Het is inmiddels zomer – gaat snel hé? – en de tijd van de hittegolven komt er weer aan. Mensen hebben het al snel over hittegolven als het even warm is, maar de echte definitie van een hittegolf is Een hittegolf is een serie van minstens 5 zomerse dagen, waarvan er zeker 3 tropisch zijn.… Read More »