God is een plantje

door | mei 18, 2018

In onze seculiere maatschappij praten ze nu wel erg veel over God. God dit, God dat, God zus, God zo, het gaat maar door, terwijl het godgebeuren vooral iets is voor achter de voordeur.

Iedereen heeft een kerk om in te geloven. Ik ook. Mijn kerk is die van de wetenschap en het valt mij zwaar iets te geloven wat niet wetenschappelijk te verklaren is. Er is volgens mij ook geen hemel of hel. Daar is geen bewijs voor en het is wetenschappelijk ook niet uit te leggen, cq aannemelijk te maken. Ga naar boven en boven de wolken zie je verder niets. Ga de ruimte in en je vindt niets. Het is er dus niet, is mijn stellige overtuiging.

En gelovigen weten dat ook wel. Die gaan ook niet met een raket naar boven om het te controleren, want ze weten toch wel wat ze daar vinden. Namelijk niets. Nee, God en hemel- en helbesef zit in het hoofd en daarom gaat daar alle aandacht naar uit. In een openstaand hoofd wordt het zaad geplant van een God en een hemel en hel, en alles wat daar bij hoort.

Die inzaai moet dan leiden tot een plantje dat verder moet groeien tot een volwassen religieuze struik. Een struik die vast geworteld is in de geest en zich moet voortplanten naar de volgende openstaande hoofden. Dus er wordt voortdurend gezaaid, gewied, gekapt, en bewaterd om dat plantje vooral te laten groeien. Daar wordt echt heel veel energie in gestoken. Dat plantje moet wel in een milieu komen en blijven waar het kan groeien en gedijen.

Geloof me, dat is allemaal prima. Laat ze lekker.

Maar soms gaat dat onderhoud niet goed. Die religieuze struik in het hoofd wordt dan te groot, gaat woekeren, krijgt teveel takken, naalden en doornen, beneemt het licht en zuurstof voor andere plantjes, en verstikt de rest. Kortom: het wordt een last voor andere plantjes en het wordt moeilijk om die struik nog tot acceptabele proporties terug te snoeien.

Ik denk dat de Nederlandse maatschappij dat punt heeft bereikt. In onze seculiere maatschappij is een beetje te veel aandacht en vrijheid voor geloofsgenootschappen, waardoor hun struiken teveel zijn gaan woekeren en de omgeving zijn gaan verstikken, en die dringend onderhoud – maaien en wieden – behoeven.

Waar zijn de seculiere tuinmannen gebleven?

 

Wees aardig voor jezelf en een ander en deel dit!