Een nieuwe Wet van Godwin

door | augustus 20, 2018

“As an on-line discussion grows longer, the probability of a comparison involving Nazis or Hitler approaches 1.”

“Naarmate online-discussies langer worden, nadert de waarschijnlijkheid van een vergelijking met de nazi’s of Hitler tot 1.” (wet van Godwin)

In het voorjaar van 2018 besloot ik Facebook af te bouwen met als doelstelling dat account uiteindelijk te sluiten. Reden voor dat voornemen waren de verschrikkelijke, platte, hysterische schreeuwdiscussies, vol met emoties en zonder argumenten, gevuld met hoofdletters, scheldwoorden, ad-hominems en alles wat verder onbeschaafd is. Ik zette een definitieve stop op het volgen van groepen en online discussies. Vul zelf de voorbeelden maar in. Ik had wel wat beters te doen dan mij bezig te houden met de onderkant van de samenleving die voornamelijk anoniem anderen voor oud vuil uitmaakte.

Ik was er klaar mee

In de tussentijd voelde ik de rust over mij heen komen en kreeg ik tijd om na te denken hoe ik die hysterie voortaan in goede banen kon leiden. Ik heb het wel over Facebook, maar het probleem doet zich voor in alle sociale media en overal op internet. Ik wil die idiote schreeuwgasten niet zien of horen. Ik wil niet tussen vuilnisbakken leven en mij door hen laten beledigen.

Wet van Godwin

Daarom heb ik voor mijzelf nu een nieuwe Wet van Godwin bedacht, en die luidt als volgt:

“Eenieder die in een discussie, online dan wel offline, buiten context de woorden wit, blank, zwart, man, vrouw, slavernij, seksisme, racisme, fascist, fascisme, of woorden of omschrijvingen van gelijke strekking gebruikt, dan wel ad hominems toepast, alle met het oogmerk om de wederpartij te discrediteren en/of de discussie in een polarisende richting te sturen, verliest direct en ogenblikkelijk de discussie waarna de discussie wordt beëindigd.”

Zo. Dus buiten context deze woorden of synoniemen en omschrijvingen van deze woorden gebruiken, om de ander te beschadigen en de discussie te polariseren, betekent einde oefening en automatisch verlies van de discussie.
De wederpartij heeft dan automatisch de discussie gewonnen.

Deze is dus iets anders dan de oorspronkelijke Wet van Godwin die automatisch verlies niet bedoelt.
Ik bedoel dat wel. En het oogmerk is om mensen discussietechniek bij te brengen op basis van argumenten en niet op emotie.

Kun je dat? Mag je blijven. Kun je dat niet en verval je tot emotie en gedrag dat onder mijn nieuwe wet valt, verlies je automatisch de discussie en kan je gaan. Dan ga ik geen tijd meer aan je besteden.

Wees aardig voor jezelf en een ander en deel dit!