Die sekswet: wie wordt er hier nu genaaid?

door | juli 18, 2018

In navolging van Zweden werkt Spanje nu ook aan zo’n krankzinnige en zinloze sekswet. Die wet is een aanscherping van bestaande wetten om verkrachting beter strafbaar te stellen. Was voorheen geweld en intimidatie een rechtsgrond voor vervolging, nu komt daar ook het ontbreken van expliciete toestemming voor seks bij.

Daar is echt over nagedacht mensen!

Even voor de duidelijkheid mijn overtuiging: blijf met je klauwen van andere mensen af en doe niets wat je zelf niet zou willen ondergaan. Wat u niet wil dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet. Laat daar geen misverstand over bestaan.

Maar wat willen de bedenkers hier nu mee bereiken?

Wat is namelijk expliciete toestemming? Is dat een mondeling “ja, ik wil”? Maar dat staat niet op papier. Toestemming kan dan ook niet achteraf bewezen worden. Of nog erger: die toestemming kan dan achteraf weer ingetrokken en ontkend worden.

Papier dan maar? Moet je expliciete toestemming gaan opschrijven? Een contract? Nou, dat is een moodkill.
“Ik wil je” Effe wachten dan, sjoeff, papier uit de tas. Wilt u hier dan even tekenen?
En hoe moet zo’n contract er dan uitzien? Is dat dan rechtsgeldig? En moet je daarvoor naar een notaris?
Vast niet.

Zit er anders een ambtenaar naast je bed? Die op afroep van de barkruk schuift en met je meegaat naar huis, om getuige te zijn van de expliciete toestemming?
Vast niet.

Zijn er überhaupt getuigen van zo’n expliciete toestemming?
Vast niet. Ik heb niet gehoord van een sekswetambtenaar die de wet naloopt of alles wel volgens de regels gaat.

Kortom: zo’n wet, gebaseerd op een vooraf expliciete gegeven toestemming is een holle wet voor de bühne die niet te handhaven is. Het is weer een uitwas van het dogmatische ideaal van een maakbare samenleving die met simpele wetten is te handhaven, ook als die wet niet is te handhaven. Maar ja het is een wet hé… dan moet het toch lukken?

Nee, hier is niet over nagedacht.

Daar komen problemen van!

Het is wachten op het eerste geval van bedrog. Dat iemand wordt geframed voor seks, dat er mondeling toestemming wordt gegeven en dat die toestemming achteraf wordt ontkend. Dan is het slachtoffer de lul. Want er is geen bewijs, het slachtoffer wordt financieel en sociaal uitgekleed en het leven wordt verwoest.

Zo’n sekswet kan gebruikt worden als wraakmiddel. Zo’n sekswet kan gebruikt worden als chantagemiddel. Met zo’n wet kan je iemand afpersen. Zo’n wet is een bedreiging voor de rechtstaat. Je zou kunnen stellen dat dit een fascistische wet is.

Een ander gevolg is dat mensen elkaar echt gaan vermijden, alleen maar om de rotte appels aan beide kanten te ontlopen. Je kan wel eens een psychopaat tegenkomen, die gewetenloos zo’n nieuwe wet aangrijpt om de bankrekening te spekken.

Omgekeerd kan natuurlijk ook: als je onder dwang iemand kan verkrachten, kan je onder dwang iemand ook alles laten tekenen. En dan staat er ineens een toestemming op papier… onder dwang en tegen de wil afgegeven.

Vieze scheet van een wet

Wie gelooft eigenlijk in zo’n wet? Als je er in gelooft… laat je even nakijken. Dit is een zinloze exercitie. Een loos gebaar voor de bühne. Zo’n wet is gebakken lucht. Flink veel woorden. Hoofdletter vooraf. Punt aan het eind. Staat mooi. Het is echter een vieze scheet, waarvan wordt gezegd dat die naar bloemetjes ruikt. Maar het blijft een vieze scheet.

Nee, zullen we dit niet doen?

Je moet met je klauwen van anderen afblijven. Maar dit is niet de goede weg om dat te bereiken.

Wees aardig voor jezelf en een ander en deel dit!