De waanzin van de maatschappij

door | februari 12, 2020

Als iemand andermans lichamelijke integriteit aantast, bijvoorbeeld door aanranding, verkrachting, kindermisbruik, moord, doodslag, dood door schuld, of andere “gewone” geweldsmisdrijven, kortom… iemand wordt door een handeling van een ander in grote of kleine mate beïnvloed, nou dan zijn de rapen gaar.
Dan komt een heel justitieel apparaat in werking. Er is daar ineens een wetboek van geboden en verboden, waarin staat dat de gewraakte handeling strafbaar is. Dan wordt je gezocht en gestraft. Je moet nu eenmaal van een ander afblijven.

Maarrrr…

Als iemand andermans geestelijke integriteit aantast, met verouderde normen en waarden, verouderde moraal, taboes, haat, angst, dreiging met hel en vagevuur, en waardoor het onafhankelijk denken wordt bemoeilijkt en uiteindelijk onmogelijk gemaakt…

nou, dan wordt zo iemand omarmd, gekoesterd, aanbeden en bewierookt, krijgt grondwettelijke bescherming in een wereldse grondwet, en wordt de handeling van die persoon verder gerechtvaardigd en vergoelijkt met een beroep op diezelfde verouderde normen, waarden en moraal, en een eeuwenoud boek dat als leidraad moet dienen.

Dan vraag ik mij af: waar zijn wij eigenlijk mee bezig? 

Wees aardig voor jezelf en een ander en deel dit!