De Nederlandse Watergate

door | april 26, 2018

En ja hoor, opnieuw een bewijs dat de Nederlandse democratie in verval is, democratische waarden worden verlaten, en macht, machtsposities, behoud van machtsposities,  partijbelang en eigenpijperij belangrijker wordt gevonden. Het parlement heeft andermaal laten zien dat het een tandeloos monster is, en de regering een wolf in schaapskleren. Ze kunnen alles maken, want de coalitie moet te allen tijde beschermd worden. Ik schreef hier al eerder over. Nederland heeft zijn eigen Watergateschandaal. Het is om moedeloos van te worden.

Ik doel natuurlijk op het dividenddebat over de voorgenomen afschaffing van de dividendbelasting, waar buitenlandse beleggers zomaar 1,4 miljard euro in het handje krijgen geschoven en de Nederlandse belastingbetaler daarvoor mag compenseren, dat alles werd in de achterkamers bij elkaar gelobbyd door Shell en Unilever, werd in het regeerakkoord geduwd door Rutte (VVD, ex-werknemer van Unilever) en werd bij elkaar geformeerd door Zalm (VVD, onder meer RvB ABN-AMRO). Dat alles werd weggelogen – documenten bestonden niet, toen weer wel, maar ergens anders, en niet gezien, toch weer wel gezien, vergeten, dan weer geheim, en uiteindelijk werden de coalitiebesprekingen onder druk toch geopenbaard… maar pas nadat de pers ging publiceren. Niet eerder. Ook niet toen de oppositie om die documenten vroeg.

All the minister-president’s men. Ik zie een film aankomen.

Ik ging er even voor zitten, met popcorn en cola, en de voorspelling dat de regeringspartijen het kabinet wel weer in het zadel gingen houden. Zo cynisch ben ik wel. Ik werd niet teleurgesteld. Met 76 stemmen werd een motie van afkeuring van de oppositie verworpen. Precies het aantal zetels van de regeringspartijen. Ik was ook gewoon naar bed gegaan. Ik ging die voortgang niet volgen. Ik had wel wat beters te doen dan een voorgekookte regeringsdans te volgen, waarna de bordjes van de jury omhoog gingen om naar de volgende ronde te gaan. Duimpje!!

Het is om moedeloos van te worden.

Als ik kijk naar Nederland, zie ik een maatschappij in verval. Uitholling van bestaande structuren. In mijn directe omgeving zie ik afbraak. Zie ik vervuiling. Ruik ik vaak stank. Geweld op straat. Bedreigingen. Cruciale elementen van de maatschappij worden wegbezuinigd. Veiligheid weg. Zorg weg. Ecosysteem onder druk. Discriminatie. Wegkijken van problemen. Onverschilligheid. Ontkenning.
Kijk ik naar de politiek, zie ik een verdere uitholling van bestaande structuren. Het dualisme is spoorloos. Partijbelang is belangrijker. Net als de macht. Tweede-Kamerleden moeten moet de partijlijn meestemmen (hoewel art. 67, lid 3 GW iets totaal anders zegt).

En dan verwacht je dat er uiteindelijk stemmen opgaan om de staatsbestel aan te passen. Oh wacht… was er al niet een voorstel om de Eerste Kamer op te heffen? Jawel hoor, Halbe Zijlstra (óók al VVD) opende in april 2013 de discussie. De Eerste Kamer was maar lastig. Lobbyisten en baantjesjagers. Hinderlijk voor de Tweede Kamer. Kan die niet weg? De voorschoten tot afschaffing zijn dus al gedaan en en de proefballonnetjes zijn al opgelaten.

Kijk aan.

Probleem is dat voor de afschaffing van de Eerste Kamer een grondwetswijziging nodig is. Die procedure omvat een eerste aanname van een voorstel door beide Kamers met gewone meerderheid, daarna verkiezingen om de burger te laten oordelen (ook al zo lastig die burger, daarom worden grondwetswijzigingen met reguliere verkiezingen “meegenomen” en vervolgens ondergesneeuwd met andere hot topics), waarna beide Kamers het voorstel opnieuw moet aannemen, maar nu met tweederde meerderheid (gekwalificeerde meerderheid). Dat lukt niet zo makkelijk dus.

Maar stel, stelllllllll…. dat regeringspartijen met partijbelang, coalitiebelang, machtsbelang, in de Tweede Kamer een meerderheid hebben met 99 zetels, en in de Eerste Kamer een meerderheid met 50 zetels…

Dan was het met de Eerste Kamer snel afgelopen! Dan werd een voorstel met betrekking tot afschaffing door de Kamers gejaagd, vervolgens met gewone verkiezing ongemerkt er doorheen gedrukt, en daarna met gekwalificeerde meerderheid weer door de Kamers gejaagd.

En dan zet het verval pas echt goed door! Ook in Den Haag, ook daar waar ze zo vol zijn over democratie.
Maar dan is het met de democratie snel afgelopen.

Wees aardig voor jezelf en een ander en deel dit!