Corona en de Grondwet

door | juni 12, 2020

Die Grondwet is toch wel een gek dingetje. Enerzijds beschermt het onze grondrechten principieel en ondubbelzinnig. Geen gemorrel aan grondrechten. Anderzijds bevat de Grondwet een voorziening om via lagere wetten tóch te mogen morrelen aan grondrechten, en bevat die Grondwet een artikel 120, dat de rechter verbiedt lagere wetten aan de Grondwet te toetsen.

Artikel 120
“De rechter treedt niet in de beoordeling van de grondwettigheid van wetten en verdragen.”

Hou dit alles even in gedachten.

Partijcratie

Nederland is echter geen democratie meer. Dat is inmiddels een tandeloze mummie. Nederland is nu verworden tot een partijcratie, een vertegenwoordiging van partijen waar de coalitiepartijen tot elke prijs hun regering in het zadel houden. Vanwege het ontbreken van dualisme, de controlerende taak van het parlement dus, worden alle wetten, ook die die strijdig zijn met de Grondwet toch aangenomen, want partij- en coalitiebelang zijn belangrijker.

En de rechter kan niets doen aan grondwetstrijdige wetten. Want dat mag niet van diezelfde Grondwet.

Nu komt er een coronawet

Mijn voorspelling: die wet wordt in de Tweede Kamer gewoon aangenomen door de coalitiepartijen. De lastige Eerste Kamer is een twijfelgeval want daar is geen meerderheid, dus die wordt wel gemasseerd en gepaaid om de stemmen binnen te halen. En anders schaf je die toch af? Dat idee komt ook al eens voorbij.

Dan heb je dus een formeel keurige coronawet, die onze principiële grondrechten opzij zet, maar de rechter mag er niets aan doen.

Het Binnenhof wordt niet in de fik gestoken denk ik, maar de Grondwet en onze grondrechten worden zo wel buiten werking gesteld, of tenminste verder uitgehold.

Wat heb je aan een Grondwet die grondrechten moet beschermen, als diezelfde Grondwet voorzieningen heeft om grondrechten met gemak opzij te zetten?

Niets. Helemaal niets.

Wees aardig voor jezelf en een ander en deel dit!